ქარხნის ტური

აქ არის წარმოების პროცესის რამდენიმე სურათი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ, პროცესის უმეტესი ნაწილი ხელით არის დამზადებული.